De Belastingdienst betaalt toeslagen uit aan een ieder die hier recht op heeft. Dit zijn de bijdragen van de overheid voor de huur, zorg en uw kinderen.

De ontvangen bedragen zijn afhankelijk van uw inkomen en uw situatie. Indien uw inkomen of uw situatie veranderd, dan veranderd ook uw recht op een bepaalde toeslagen. Het is dus erg belangrijk om goed in kaart te brengen wat uw persoonlijke situatie is. Park Lane kan dit voor u in kaart brengen.

Hieronder vind u een overzicht van de situaties per toeslag soort die in ieder geval doorgegeven moet worden aan de Belastingdienst.

Wanneer u deze toeslagen niet heeft aangevraagd, dan kan dit alsnog worden toegekend bij de jaarlijkse aangifte. Belastingplichtigen die niet automatisch een aangifteverzoek hebben ontvangen, moeten wel zelf actie ondernemen.

De onderstaande wijzigingen moeten in ieder geval doorgegeven worden aan de Belastingdienst.
Sommigen van deze wijzigingen krijgt de Belastingdienst automatisch door van de daarbij bevoegde instanties zoals gemeente en Sociale Verzekeringsbank. Maar het is belangrijk dat u dit zelf goed nakijkt en desnoods nog een keer doorgeven.

Wanneer de gegevens bij de Belastingdienst volgens uw opgaaf niet kloppen, dan riskeert u aan het einde van het jaar terugbetaling.

1.  Huurtoeslag

 • als u gaat samenwonen of trouwen;
 • als u en uw partner uit elkaar gaan;
 • als uw inkomen en of dat van uw toeslagpartner verandert
 • als u gaat verhuizen;
 • als iemand bij u komt wonen;
 • als uw medebewoner weggaat;
 • als u een onderhuurder krijgt of uw onderhuurder gaat weg;
 • als de hoogte van uw huur verandert;
 • als u uw huurtoeslag op een andere rekening wilt laten overmaken;
 • als u uw huurtoeslag wilt stopzetten.

2.  Zorgtoeslag

 • als u gaat samenwonen of trouwen;
 • als u en uw partner uit elkaar gaan;
 • als uw inkomen en of dat van uw toeslagpartner verandert;
 • als u of uw toeslagpartner zegt de zorgverzekering op;
 • als u in het buitenland gaat wonen en werken;
 • als u uw zorgtoeslag op een andere rekening laat overmaken;
 • als u uw zorgtoeslag wilt stopzetten.
3. Kindgebonden budget
 • als u gaat samenwonen of trouwen;
 • als u en uw partner gaan uit elkaar;
 • als uw inkomen en of dat van uw partner verandert;
 • als u gaat samenwonen met een andere ouder;
 • als u samen met uw kind bij uw ouders gaat wonen;
 • als u in het buitenland gaat wonen en werken;
 • als u uw kindgebonden budget op een andere rekening laat overmaken;
 • als u uw kindgebonden budget wilt stop zetten.
4. Kinderopvangtoeslag
 • als u gaat samenwonen of trouwen;
 • als u en uw partner gaan uit elkaar;
 • als uw inkomen en of dat van uw partner verandert;
 • als uw kind meer uren naar de kinderopvang gaat;
 • als uw kind niet meer of naar een andere kinderopvang gaat;
 • als u voor een andere kind kinderopvangtoeslag wilt aanvragen;
 • als het uurtarief van de kinderopvang verandert;
 • als u werkloos bent geworden;
 • als de bijdrage van de gemeente of de UWV verandert;
 • als u in het buitenland gaat wonen en werken;
 • als u uw kinderopvangtoeslag op een andere rekening laat overmaken;
 • als u uw kinderopvangtoeslag wilt stopzetten.

Naast het tijdig doorgeven van de wijziging is het belangrijk om ieder jaar te toetsen of u nog recht heeft op een bepaalde toeslag. Parklane kan u hierbij helpen.