LanePark kan uw volledige aangifte verzorgen. Hieronder vind u een overzicht van alle benodigde stukken.

Benodigde gegevens voor de particuliere belastingaangifte 2016

 • Kopie legitimatiebewijs
 • Jaaropgaven inkomen huidige (en vroegere) dienstbetrekking(en)
 • Jaaropgaven van ontvangen uitkeringen, pensioenen e.d.
 • Opgaaf waarde eigen woning (WOZ waarde)
 • Jaaropgaaf leningen eigen woning
 • Bij aan- of verkoop eigen woning in 2016: de notaris afrekening en gemaakte
  kosten
 • Overzicht van consumptieve kredieten en persoonlijke leningen
 • Meest recente Uniform Pensioen Overzicht
 • Opgaaf betaalde lijfrente premie
 • Polisblad lijfrenteverzekering
 • Waarde – opgaaf lijfrente verzekering cq. lijfrente
  bankspaarrekening
 • Opgaaf saldi banktegoeden per 1 januari 2016 (ook die van uw kinderen)
 • Opgaaf waarde effectendepot per 1 januari 2016
 • Polisblad kapitaalverzekering(en)
 • Waardeopgave kapitaalverzekering per 1 januari 2016
 • Geboortedatum en voorletters van minderjarige kinderen
 • Opgaaf betaalde ziektekosten
 • Opgaaf betaalde studiekosten en andere scholingsuitgaven
 • Opgaaf giften 2016
 • Opgaaf betaalde alimentatie aan ex-partner en/of onderhoudsverplichting voor kinderen
 • Opgaaf voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2016 (incl. teruggaaf
  heffingskorting) en zorgtoeslag 2016

De navolgende ziektekosten zijn geheel/deels fiscaal aftrekbaar:

 • Geneeskundige hulp
 • Vervoer om medische redenen
 • Kosten medicijnen op voorschrift van een arts
 • Hulpmiddelen (gehoorapparaten e.d.) uitgezonderd brillen
 • Dieet kosten
 • Extra kleding en beddengoed
 • Reiskosten ziekenbezoek (€ 0,19 per kilometer)